Widar Utgivningen av Säkerhetspolisens årsbok har på senare år blivit något av en tilldragelse i Sverige. Vilket inte är konstigt. Proffsens bedömning av hoten och säkerheten i landet är av stort allmänt intresse nuförtiden. Jag har bläddrat igenom några av Säpo: s verksamhetsberättelser/årsböcker från 2001 och framåt. Enstaka år präglas av enstaka händelser; så är det naturligtvis. Sett i ett mer utsträckt perspektiv så är det emellertid ingen tvekan om att trenden är att hotbilderna gradvis har förvärrats.

I den nyutgivna årsboken för 2018 konstaterar Säkerhetspolisen att Sverige lever med ett "ökande gap mellan hot och säkerhet". Inför kommande år gör Säpo tre "bedömningar" om de mest väsentliga hoten och riskerna mot Sverige:

"1. Fortsatt förhöjt terrorhot från våldsbejakande islamister. 2. Sårbarheterna ökar när samhällsviktig infrastruktur digitaliseras, kombinerat med brister i informationssäkerheten. 3. Främmande makts underrättelseinhämtning kan få konsekvenser för Sveriges säkerhet."

Det Säpo berättar om har liksom blivit vardagsmat i våra liv och i medierapporteringen. Samhället har förändrats tämligen fort och drastiskt på det säkerhetspolitiska fältet.

Dilemmat med återvändande och sannolikt våldsbejakande islamister från terrorsekten IS är idag en central politisk stridsfråga. I årsboken från 2008 skriver Säpo om att de under "de senaste åren" uppmärksammat att "personer som är bosatta i Sverige reser utomlands (--) till läger i konfliktområden där man lär sig väpnad kamp." För 10 år sedan konstaterade Säpo "svensk lagstiftning ger få möjligheter att stoppa människor som vill lämna Sverige för träning eller strid." Först nu börjar sådan lagstiftning att komma på plats.

Mer att läsa: Det nynormala Sverige.

När det gäller det bristande (digitala) säkerhetsskyddet för "samhällsviktig infrastruktur" så räcker det med att erinra sig problemen på Transportstyrelsen och Svenska Kraftnät för att få konkreta exempel ur vardagen. Och i fråga om "främmande makt" behöver vi bara tänka på ett allt mer aggressivt Ryssland och/eller på de uttalade farhågorna/misstankarna om kinesiskt spionage via teknikbolag som Huawei.

Budskapet från Säpo till politiken är glasklart: Gapet mellan hot och säkerhet för Sverige och svenskarna behöver krympas.