Debatt Vi i Landsbygdspartiet oberoende LPo får ofta frågan var vi står på den politiska vänster – högerskalan? Begreppet vänster – höger bygger ju ursprungligen på motsättningarna mellan arbete och kapital. Vi menar att båda behövs för att ett samhälle skall fungera. Det behövs till och med storkapitalister, som vågar göra de satsningar som nu behövs i till exempel Pajala.

Vem minns inte misslyckandet med löntagarfonder? Vem kan ha invändningar mot Ingvar Kamprad? Den bästa balansen mellan arbete och kapital får man när duktiga arbetare ges möjlighet att själva starta ett företag – eller ta över det som de jobbar i. Som känner förutsättningarna för arbetet och aldrig skulle komma på tanken att ge sina anställda sådana arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, som de själva aldrig skulle accepterat. När en arbetsgivare är lika beroende av sina anställda som de anställda är av sin arbetsgivare. Ett win-winförhållande som ger de anställda ett tryggt arbete, men också möjlighet för arbetsgivaren att med ålderns rätt trappa ner på sitt egna fysiska arbete, i takt med att ekonomin blir bättre.

Begreppet höger har också förknippats med ett konservativt förhållningssätt, medan vänstern har förknippats med ett progressivt nytänkande. ”Släng ut det gamla”. Landsbygdspartiet företräds av människor som står stadigt i myllan. Vi är positiva till att försiktigt pröva något nytt och tar gärna till oss vetenskapliga rön. Men samtidigt vet vi av erfarenhet vad som brukar fungera och vad som alltid fungerat. Vi är negativa till alla högtravande övergripande ideologier på såväl vänster- som högerskalan, alla -ismer. Därför är vi varken höger eller vänster. Vårt motto är i stället: ”Framåt – för sunt förnuft i politiken!”