Debatt ÖB har inte tillsatt generalmajor Anders Brännström på en befattning som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning. ÖB har inte förtroende för Brännström i den befattningen. Anledningen är enlig ÖB kulmen för flera händelser, den senaste en kritisk artikel i DN. Nu ifrågasätter bland andra förre försvarsministern Mikael Odenberg (M) beslutet. Hade de politiska partier som idag är i opposition accepterat en politiserande general i försvarets ledning om de själva varit i regeringsställning? Tror inte det!

En knorr är att generalmajoren Brännström själv för några år sedan, då som arméchef, slog ned på en kvalificerad officer i lägre befattning för att denne dristat sig till att skriva en debattartikel om armén i DN. Brännström avgick på eget initiativ från sin befattning som arméchef 2016 i protest mot att armén inte fick tillräckliga resurser. ÖB har visat ledningsförmåga genom att ta ett obekvämt beslut. Försvåra inte ÖB: s arbete.