Folkbladet debatt Vi har i flera dagar fått läsa hur styrande politiker i Norrköping väljer att förlita sig på att ideella krafter ska ta över ansvaret för Träffpunkterna; en mycket viktig del av kommunens äldrevård. Till skillnad från kommunledningen anser vi att detta är ett tydligt exempel på något som också är kommunens ansvar, samtidigt som exempelvis hitresta EU-medborgare inte är det.

Istället för att se över prioriteringarna så väljer man att ännu en gång låta konsekvenserna av en ansvarslös politik slå på de äldre, de som har byggt upp vårt land och vår välfärd. Det är skamligt!

Den socialdemokratiskt styrda ledningen har helt tappat uppfattningen om vilket uppdrag man har fått från kommuninvånarna, och till vilka man har ett huvudsakligt ansvar.

Vi ser hur utanförskapet har ökat i kommunen, hur skolresultaten sjunkit och nu hur man snålar på äldreomsorgen. Samtidigt väljer kommunen att fortsätta med sitt misslyckade mottagande av flyktingar som medför enorma kostnader för kommunen en lång tid framöver. Eftersom mottagandet i likhet med andra kommuner inte fungerar särskilt bra får dessa människor inte heller någon god start i kommunen vilket medför segregation och otrygghet.

Självklart är det positivt om frivilliga väljer att driva träffpunkter eller andra sociala aktiviteter för att möjliggöra en värdig ålderdom, men då ska det ske vid sidan av kommunens satsningar. Med stängda träffpunkter kan ensamheten öka och behovet av hemtjänst blir mer påtagligt. Det samlade psykiska tillståndet kommer utan tvekan också ha en påverkan på det fysiska vilket medför en grogrund för sjukdomar och hälsoproblem.

Sverigedemokraterna kan inte ställa upp på kvartettens prioriteringar och välkomnar därför en återremiss av ärendet, även om vi inte är nöjda innan de faktiskt är räddade. Grundläggande välfärd kan aldrig baseras på ideell verksamhet. Det bör även den socialdemokratiskt styrda kommunledningen kunna skriva under på.