Debatt Sedan 1 januari har vi en av stora delar av filmbranschen efterlängtad ny filmpolitik på plats. Mer resurser kommer att finnas till produktion av ny svensk film, samtidigt som fler aktörer är med och påverkar hur resurserna ska användas. Hittills kan vi också konstatera att de farhågor som väckts kring att finansieringen av ett mer kraftfullt filmstöd skulle leda till ökade biljettpriser lyckligtvis hamnat på skam. Biljettpriserna är oförändrade trots momshöjningen. Möjligheten att kvitta ingående och utgående moms kan vara en förklaring till det.

Den grönröda regeringens filmpolitik är dock inte i mål med detta, tvärtom förbättrar vi nu filmpolitiken ytterligare. Den 1:a mars försvinner den avgift som hittills tagits ut för att få film åldersgranskad. Problemet med granskningsavgiften har varit att den gjort att vissa barnfilmer inte visats alls på bio, eller med 15-års åldersgräns, eftersom distributörerna bedömt att avgiften inte stått i proportion till biljettintäkterna, och därför ibland valt att inte lämna in filmen för granskning. Filmer som inte granskas får automatiskt en 15-årsgräns. Med den slopade avgiften blir det alltså ett större filmutbud på bio för barn och ungdomar under 15 år.

Det är inte den enda förändringen som genomförs. Vi utvidgar också den så kallade ledsagarregeln, som redan finns för de lägre åldersgränserna, till att också gälla 15-årsgränsen. Förändringen innebär att barn mellan 11 och 15 år ges möjlighet att se film med 15-årsgräns, om det görs tillsammans med en vuxen. Även detta möjliggör ett större filmutbud för barn och ungdomar mellan 11 och 15 år.

Allianspartierna är splittrade i frågan, då Kristdemokraterna motsätter sig en utvidgad ledsagarregel. Miljöpartiets uppfattning är att det är föräldrarna som bäst kan avgöra om ett barn är moget att se en film eller inte. Att hitta kulturaktiviteter som passar för föräldrar och barn i de lägre tonåren att ta del av gemensamt är inte alltid helt enkelt. Att familjer i större utsträckning kan se biofilmer tillsammans är därför efterlängtat av många.