Naturligtvis är den kongressen viktig för alla äldre människor som lever i vårt avlånga land även om de inte är medlemmar i PRO. Inför kongressen har det i de flesta regionala och lokala PRO-föreningarna varit diskussioner och samtal om PRO som organisation, men framför allt har det samtalats och beslutats om vad människorna har för behov för att kunna leva ett gott liv utan att varje dag behöva känna efter, har jag råd med detta?

Vi vet att de flesta krav och synpunkter som har skickats till kongressen är viktiga, var och en på sitt sätt. Vi vet också att det inte är PRO-kongressen som i ett klubbslag kan besluta om hur framtiden ska gestalta sig.

En fråga som kommer att behandlas på kongressen är tand och munhälsan. Vi vet att det är många äldre människor runt om i vårt avlånga land som inte går till tandläkare eller tandhygienist på grund av att de inte har tillräckligt med pengar för att betala ett tandläkarbesök eller i sämsta fall flera besök. Inom IF Metall finns det ca 65 000 pensionerade medlemmar och det är säkert flera av dessa som avstår besök hos tandläkare på grund av dålig ekonomi.

Vi vet att det är flera av pensionärsorganisationerna i Sverige som har jobbat med denna fråga under en längre tid, på ett mycket bra sätt, där kravet är att tandvården ska föras in under hälso – och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Vi fyra ordföranden i IF Metall Östergötlands pensionärssektioner stöder förslaget från PRO.

att: Tandvården ska införlivas i hälso – och sjukvårdens högkostnadsskydd

att: Gemensamt journalsystem för sjukvården och tandvården underlättar informationsutbyte

att: Folktandvården ska vara kvar i alla landsting och regioner