Debatt Alldeles nyligen kunde flera tidningar rapportera om ett fall där en minderårig flicka blivit utsatt för en våldtäkt av en 16-årig skolkamrat. Tyvärr har rapporter som dessa avlöst varandra de senaste åren, och det är inget annat än skamligt att Sveriges politiker inte tar situationen på större allvar.

Vi ser nu en ny generation elever med andra och större problem än vad som fanns för några decennier sedan. Dessa elever är mycket svårare att hantera för lärarna och övrig skolpersonal. Det handlar inte längre om oskyldiga tjuvnyp eller att eleverna kastar suddgummi på varandra, utan om elever som begår rena våldsbrott och därmed utgör en fara för andra.

Den vanligaste åtgärden i fall som dessa är att eleven omplaceras. Men i dagsläget kan man enligt de gällande reglerna endast flytta på en sådan elev under maximalt fyra veckor. Dessutom flyttar man då eleven till en annan skola inom samma kommun, varvid problemen bara flyttas vidare.

För att komma tillrätta med problem som dessa krävs handlingskraft. Därför vill Sverigedemokraterna införa en pliktskola - detta för att på ett handfast sätt kunna hantera elever som är en fara för andra elever och lärare.

En pliktskola ska drivas som en egen skolenhet; en skola dit man flyttar elever som är en fara för andra elever eller/och för lärarna. En separat skola med specialutbildad och kompetent personal, som kan ta hand om dessa elever och upprätthålla säkerhet och ordning för dem. Detta samtidigt som dessa elever får sin undervisning och uppfyller sin skolplikt.

De elever som kan komma i fråga för pliktskola är elever som inte är straffmyndiga, men som är misstänkta för våldtäkt eller har brukat våld. Om man som elev är föremål för en förundersökning och misstänkt för grovt våld mot en annan person, så är det rimligt att man ska flytta på eleven - inte på den som är brottsoffer.