Debatt Den biträdande chefen för FN:s klimatkonvention UNFCCC, Ovais Sarmad, varnade nyligen för en kraftig ökning av klimatflyktingar på ett klimatmöte i Buenos Aires. Den flyktingkris i Europa som orsakats av kriget i Syrien och konflikter i södra Afrika kan få en mycket större omfattning i framtiden.

En ny studie “The Biomass Distribution on Earth” publicerad i National Academy of Sciences visar den ekologiska kollaps av enorma dimensioner som vårt ätande av animalier orsakar. Ofattbara 96 procent av däggdjurens biomassa utgörs av människan och människans boskapsdjur.

De vilda djuren utgör bara 4 procent, enligt studien. Vi har redan hunnit utrota 83 procent av de vilda däggdjuren och hälften av växterna. Kött- och mjölkdjur som hålls av människor tränger undan annat liv.

Var 113:e människa i världen idag är flykting, vilket är den högsta siffran någonsin, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Lidandet är omätbart.