Debatt Många ensamkommande flickor har fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket på Migrationsverkets uppdrag. Under detta och förra året har över 250 flickor klassats som vuxna. Vi i biståndsorganisationen Islamic Relief möter många av flickorna genom den verksamhet vi bedriver i Sverige. När barn bedöms vara vuxna går de miste om stora delar av det skyddsnät som finns för minderåriga. Flera flickor har med kort varsel tvingats lämna sina familjehem och flytta till en annan del av landet, i flera fall till flyktingboenden för vuxna.

För det första måste de medicinska åldersbedömningarna stoppas, och tidigare beslut om att skriva upp barns ålder måste återkallas.

För det andra krävs det fler HVB-hem som har kompetens och resurser att på allvar tillgodose flickornas behov, så att de kan få utbildning och ro att läka.