Debatt I klimatdebatten cirkulerar många grundlösa påståenden. Valrörelsen fordrar att aktuella fakta redovisas. Sådana är lätta att hitta.

1. Den globala temperaturen har inte stigit sedan 2003. Vår ovanligt varma maj kom efter en kall april och köldrekord i februari. På både norra och södra halvkloten har ovanligt många köldrekord slagits de två senaste åren.

2. Fjolårets orkansäsong var intensiv. Den följde på en lugn period, så att trenden sedan 90-talet är nedåtgående.

3. Kostnaderna för väderkatastrofer var höga 2017, men lägre än 2005. I relation till ekonomin går trenden neråt.

4. Koraller har funnits i 600 miljoner år och överlevt varma och kalla perioder med 120 meters variationer av havets nivå. Stora Barriärrevet hotas inte av bestående skada.

5. Söderhavets koraller växer ständigt och dör ständigt. Deras skelett bildar grus, som spolas upp, så att fler öar växer än krymper.

6. Grönlands landis har växt hela juni, fast dess säsongmässiga avsmältning normalt börjar i slutet av maj. På havet i Arktis har isen minskat som vanligt sedan mars i takt med de fyra senaste åren.

7. Antarktis yta är dubbelt så stor som Australiens och nästan helt täckt av is upp till 3 km tjock. En halvö sträcker sig upp mot Argentina. Under den finns aktiva vulkaner, vars verkan är nyckfull och svår att fastställa. Nyligen har en artikel i tidskriften Nature orsakat högljudda larm, som emellertid är obefogade.

8. Mest dramatiskt är det faktum att Solen gått in i en passiv fas lika dem för 200 och 400 år sedan. Då var det kallt vilket ger hög sannolikhet för att några decennier nu blir kallare. Då sjunker havets nivå några millimeter.

Det finns inga uppmätta data som tyder på att halten koldioxid i luften påverkar klimatet.