Debatt Svar på debattinlägg från S i Söderköping av dels Anders Bevemyr och Pia Dingsten, (25/2) dels av Sonny Knutling, (22/2) i efterföljd till de offentliga diskussionerna efter domen mot den man som utfört ett sexuellt övergrepp på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger och varit nyårstalare i Söderköping.

Vi vill först markera att vi givetvis tar avstånd från alla typer av kränkande påhopp. De seriösa diskussioner som oss veterligt pågått har varit på de offentliga facebookgrupperna ”Politisk debatt i

Söderköping” och ”Söderköping nu och då”. Övriga medier som tagit upp och debatterat frågan är vad vi vet bara Folkbladet och Samhällsnytt. S-debattörerna ovan talar i svepande ordalag om att

det finns div. andra forum och t.o.m. ”utländska aktörer”, men har ej heller på direkta frågor kunnat hänvisa till vilka dessa är. Angående de konkreta punkter som Socialdemokraterna dock svarar på kan vi konstatera att de använder sig av ett antal retoriska finter för att blanda bort korten.

Mer att läsa: Hur kunde det bli så här? (Intervju med Lilselotte Dalen och Lena Nilsson 17/2)

1. Ingen har sagt att mötet i Nässjö - då den dömde mannen mötte statsminister Stefan Löfven - skulle ha arrangerats av S i Söderköping. S undviker även att nämna att det händelsevis var den person som varit SSU-ordförande i Söderköping som åkte dit med senare dömde mannen. Som händelsevis också var närstående till en ledande socialdemokrat i Söderköping. Att inte S lokalt skulle ha agerat för att få

”sin” nyårstalare att träffa Löfven framstår förstås som mer än osannolikt. Och varför vill ni framhålla att ni inte varit inblandade, om ni vid det tillfället inte visste att han stod under

polisutredning?

2. Var det anförande som demokratiberedningens ordförande Sonnie Knutling höll i samband med att kommunfullmäktige behandlade Lottie Fallmans avgång förankrat? ”Ja,

demokratiberedningens presidium var informerade i förväg”, säger nu Knutling. Observera att han (nu) använder ordet ”presidium”, det vill säga hans partivänner, istället för ”beredningen”. Men beredningen

består även av representanter från oppositionen, och vice ordförande Östlund med flera var ej informerade.

Ovanpå detta drar man till med följande märkliga uttalande: ”Den i demokratiberedningen som inte står bakom ett kraftigt fördömande av de kränkande påhopp, många med rasistiska övertoner, som

Lottie Fallman utsatts för, behöver själv förklara sin ståndpunkt.” Jamen då så, då är det ju helt onödigt att man förankrar nånting?

Det som dock är glädjande är att vi nu till slut fått ett svar på frågan om den pågående polisutredningen mot mannen var känd av de som anlitade honom som nyårstalare. Vi tackar för att äntligen ha fått ett

svar, även om Nej-svaret verkar osannolikt med tanke på hur nära band mannen har haft till flera aktiva socialdemokrater.

Som avslutning väljer tyvärr S i Söderköping att slugga hejvilt och vända hela denna fråga till att allt är utslag av politikerförakt och, hör och häpna, till och med skylla på ”konstaterade utländska

aktörer”. Socialdemokraterna vill uppenbarligen tysta berättigad kritik av partiföreträdares beteenden istället för att delta i dialog.

Vi är en grupp medborgare som nu tröttnat på den uppenbart osunda politiska kultur som exponerats i samband med denna fråga, vi är även kritiska till oppositionens passivitet. Vi hoppas och vet att allt fler nu fått upp ögonen och engagerar sig på olika sätt för medborgarinitiativet.