Debatt Finspång har en fantastisk potential att växa och den potentialen såg näringslivet i Finspång och den såg också både vi Socialdemokrater och flertalet andra politiska partier. Det är grunden för den vision som med bred majoritet antogs av kommunfullmäktige 2017. En vision om att vi ska vara 30 000 invånare 2035. Det är en djärv målsättning som väl speglar den framtidstro som finns och sänder en tydlig signal till omvärlden att vi vill och har ambitioner.

Rorgny Maurer och Kai Hellgren från Sverigedemokraterna i Finspång ser dock det mesta i svart och avvisar visionen som "bidragsdriven och utopisk.". (Folkbladet 5/4) De är svenska mästare i att starta och göda negativa spiraler. Det är liksom deras affärsidé.

Vi däremot ser en tillväxtpotential baserat på en rad olika komponenter. I dag är efterfrågan på bostäder större än vad som finns tillgängligt, näringslivet söker hela tiden efter kompetens, det offentliga kommer inte kunna klara sina uppdrag i framtiden om det inte finns arbetskraft, vi har flera tusen som pendlar in till orten varje dag som skulle kunna bli Finspångare. Finspång med sin fantastiska natur kommer också att bli ännu mer attraktivt när Ostlänken blir klar och vi kommer restidsmässigt närmare Stockholmsregionen.

Det finns också forskning på området, Charlotta Mellanders (professor i nationalekonomi) studier visar att tätorter behöver en viss storlek för att kunna fungera strukturellt och vara attraktiva. Det finns ett självändamål med visionen också, den är en del av att hänga på den positiva anda som finns. Om vi växer och blir större kommer vi att få ett mer differentierat näringsliv och bli mindre sårbara. Det finns också service som man går miste om när man är för liten, både olika typer av samhällservice men också handel som inte etablerar sig i mindre orter.

Det är också viktigt att förstå att en vision och översiktsplan har som uppgift att skapa förutsättning och möjliggöra tillväxt. Det är inte en byggnadsorder eller beställning. Det kommer att bli byggt så mycket det finns marknad för. Finspång har potential. Positiv inställning föder framtidstro och skapar en positiv spiral av utveckling. Negativ syn föder misstänksamhet och startar negativa spiraler. I ett samhälle fullt av konservativ negativism kommer den negativa samhällsutvecklingen att bli en självuppfyllande profetia.