Debatt Nyligen kom TT med artikeln ”Klimatkaos närmare än väntat”. Den refererade till chefen för WMO, World Meteorological Organization och till intervjuer med forskare av nyhetsbyrån AFP.

Larmklockorna för ”Fake News” utlöstes genast av formuleringarna ”än vi väntat”, ibland utbytt mot ”än vi trott”. En jämförelse med ”tro” istället för ”fakta” hör hemma i papperskorgen.

Man måste förstå att meteorologi handlar om ”väder” och inte om ”klimat” samt att WMO är ett samarbetsorgan mellan nationer, det vill säga politiker. De tillsätter dess chef, varför det inte är märkligt att denne visar sig okunnig om klimatet.

Han påstår att de 20 varmaste åren sedan mätningarna började 1850 inträffat under de senaste 22 åren. Det visar de siffror som USA:s vädertjänster nu har i sina databaser. Dessa är emellertid förfalskade i stor skala. Flera oberoende forskare har visat hur data ändrats både för aktuella temperaturer och för dem som är 50 och 100 år gamla. Trettiotalets höga temperaturer har sänkts. Det är en jätteskandal, som nyhetsbyråerna inte förstått att följa upp.

Sedan påstår han att de senaste fyra åren har temperaturerna stigit exceptionellt. Istället har de nu sjunkit i två år. De har varit ovanligt jämna under 20 år.

Chefen för WMO kommer med en enda korrekt uppgift: Januari månad var rekordvarm i Australien, vilket skall förstås så att världen blir varmare. Han nämner inte att Nordamerika är så kallt att folk fryser ihjäl och att kylan trängt så långt ner att Houston i Texas haft snö tio dagar mitt i november.

Övriga uttalanden bygger på prognoser, simuleringar och klimatmodeller, vilka alla saknar trovärdighet. Klimatet är ett ständigt kaos som ännu är så ofullständigt känt att inga beräkningar kan bli bättre än en gissning.

Därmed är artikeln i sin helhet att betrakta som ”Fake News”.

Årets största nyhet om klimatet är Solens exceptionella avsaknad av solfläckar. När detsamma hände för 200 och 400 år sedan var klimatet kallt. Det är vad vi troligast har att vänta nu.