Widar Under fredagen kom uppmuntrande uppgifter från förhandlingarna om extraordinära insatser för att underlätta för nyanlända och andra långtidsarbetslösa att få in en fot eller två på arbetsmarknaden. Ekoredaktionen rapporterar om att fem LO-förbund och deras motparter i Svenskt Näringsliv samt tjänstemannafacket Unionen ”i princip” är överens om en tillfällig insats med låga löner och med utbildningsinsatser (framförallt i svenska) vid sidan av arbetet.

Regeringen är med på båten och sägs vara beredd till skattebefrielse av arbetsgivare och löntagare och finansiering av utbildning.

Håller uppgörelsen ända in i mål så är det ett styrkebesked för den svenska lönebildningsmodellen. Situationen vi lever i är extraordinär och då krävs det extraordinära insatser. Den misskötta invandringspolitiken har bildat underlag för en växande underklass av lågutbildade, arbetslösa och bidragsförsörjda människor som i många fall lever i fattigdom och elände.

Det behövs ett fullskaleförsök att bryta trenden. Enligt vad som framkommit i Ekots rapportering tänker sig förhandlarna ett femårigt undantag från de gängse reglerna på arbetsmarknaden. Det som ska provas är om det har positiv effekt på sysselsättningen att sänka ingångslönerna för okvalificerad arbetskraft. Målgruppen sägs vara nyanlända och andra människor som varit arbetslösa minst ett halvår (under 25 år) eller arbetslösa i minst ett år (över 25 år).

Utgången är inte given. Det finns en tveksamhet om huruvida det finns någon större efterfrågan på okvalificerade arbetare; ens om arbetskraften vore gratis. Det bristande intresset för vissa utav Arbetsförmedlingens generösa stödformer indikerar att det kan förhålla sig på det sättet. AF klarar inte av att göra av med sitt anslag från regeringen utan får lämna tillbaka ett antal miljarder kronor.

Arbetsförmedlingens problem kan i och för sig mer bero på Arbetsförmedlingen än på bristande anställningsintresse hos arbetsgivarna. Just därför är det så angeläget med ett fullskaleförsök - utan överlastad byråkrati och blanketter och myndighetsstyrning - på den riktiga arbetsmarknaden.

Jag hoppas därför att fack och arbetsgivare står upp hela vägen och ger de nyanlända och alla andra långtidsarbetslösa chansen att visa vad de går för i ett riktigt arbete.