Widar Anna Ekström är gymnasie - och kunskapslyftsminister. I sitt uppdrag har hon att hantera det allvarliga problemet att för var tredje elev innebär gymnasiet inte något vidare värst kunskapslyft; de misslyckas med att ta en gymnasieexamen.

Problemet har funnits där länge. Under senare år har dock situationen märkbart förvärrats. Den historiskt sett mycket stora invandringen – inte minst av unga människor i gymnasielämpliga åldrar – har fått gymnasiets problem att accelerera Läget kräver insatser och positionsbyten.

Socialdemokraterna visar nu att de är beredda att göra eftergifter från gamla trossatser. På Dagens Nyheters debattsida (24/4) klargjorde Anna Ekström att regeringen –som ett led i den migrationspolitiska överenskommelsen med de borgerliga partierna - vill införa kortare ”yrkespaket” i gymnasieskolan. Paketens innehåll ska utformas av Skolverket i samarbete med branschföreträdare som vet vad som krävs för att få ett jobb som någon är beredd att betala en anständig lön för. I migrationsöverenskommelsen uttrycks just behovet av att hitta bättre vägar för ”lågutbildade personer att få en sådan yrkesutbildning som gör att de kan komma ut på arbetsmarknaden.

Mer att läsa: Myter som kraschade.

Anna Ekström skriver: ”Med de utmaningar som vi ser inom gymnasieskolan idag – med en stor andel som går ut utan fullständiga betyg och den stora gruppen nyanlända – bör det finnas möjligheter att anpassa den gymnasiala utbildningen efter individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov.”

Jag kan i och för sig tycka att det alltid bör finnas skäl att ” anpassa den gymnasiala utbildningen efter individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov”, istället för ofoget att anpassa människor till ideologiska föreställningar om hur allt bör och borde vara. Socialdemokraternas låsning vid att varenda 18-19-åring ska vara dressad för högskolestudier har tidigare förhindrat nödvändiga förändringar.

Men det är som det är med den saken. Problemens omfattning kräver omtänk och förnyelse. Anna Ekström visar att regeringen är beredd till förhandlingar där egna eftergifter ligger på bordet. Yrkespaketen är självklart ingen allenarådande lösning på samhällsproblemen. Men de bör kunna ge ett stort antal ungdomar chansen att komma loss från ofta meningslösa introduktionsprogram där de steg för steg introducerats för bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap. Anna Ekströms yrkespaket är därför ett stort steg i rätt riktning.