Widar Det är mycket "fladdrande i seglet just nu" sa statsvetarprofessorn och valförståelsenestorn Sören Holmberg till Ekot med anledning av att resultaten i Svensk Väljaropinion presenterades på söndagen. (29/4)

Mer att läsa: Kristersson fick ut både ord och bild.

Svensk Väljaropinion är en sammanställning av mätningarna från tre institut som sammanställs av Kantar Sifo för Ekots räkning.

Nu är inte jag mycket till seglare. Uttrycket "fladder i seglet" tolkar jag hur som helst som en liknelse ägnad att beskriva frånvaron av någon stark tendens/vind i opinionen. Det går lite hit och dit. Det som trots allt finns i tendensväg är möjligen en svagt nedåtlutande trend för Socialdemokraterna och Moderaterna.

I Ekots sammanvägda mätning hamnar S och M precis under femtio procent när deras siffror adderas. Vilket det finns anledning att göra. Som Anna Dahlberg påpekar på Expressens ledarsida (28/4) så är ett av Sveriges inrikespolitiska problem att småpartierna riskerar att få oproportionerligt stort inflytande när S och M envisas med att vilja vara varandras motpoler. S kramar snuttefilten hårdast genom upprätthållandet av traditionen att utpeka M till huvudmotståndare. M har en mer öppen attityd; jag tror dock att det kan börja osa hett för Ulf Kristersson om han inte markerar distans till "såssarna" nu och då.

Mer att läsa: Ta emot den moderata handen.

Anna Dahlberg tar ett något vågat exempel. "Järntriangeln" S, SD och M utgör ungefär 70 procent av riksdagen och representerar även en stor folklig majoritet med - utan att förminska skillnaderna mellan partierna som Dahlberg skriver - en politik för stram invandring, stopp för tiggeriet och hårdare insatser mot kriminella. Trots denna starka samstämmighet mellan partier och folkligt stöd så får småpartier som MP och C styra och ställa; på tvärs mot vad både folk och riksdag anser.

Mer att läsa: Drömmen lever om de stora.

Mot denna bakgrund är det oroande med den sjunkande tendensen för S och M. Det indikerar att det kan bli etter värre efter valet om några månader. Alltfler seriösa bedömare och institut talar om Sveriges växande behov av strukturella reformer som kräver deltagande av S och M för att ge stabilitet. Fortsatt fladder i seglet kan skapa just det där slags ängslighet, osäkerhet och tvekan om färdriktning som kan ställa till med allvarliga problem för välstånd och välfärd.