Debatt I Sverige har vi, under den senaste mandatperioden, haft en regering som har tagit på sig ledartröjan när det gäller att uppfylla Parisavtalet och sagt att Sverige ska bli det första fossilfria välfärdslandet.

Agenda 2030 har också ett mål som handlar om välfärd. Vi kan väl arbeta för att Sverige ska bli ett ledande land även då det gäller att implementera de 17 hållbarhetsmålen.

Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Det här övergripande målet har vår förra regering i sin handlingsplan tänkt uppfylla genom en proposition utvecklad folkhälsopolitik. Det är helt säkert rätt tänkt, men räcker det?

Målet har 9 delmål som ska uppfyllas för att det stora huvudmålet ska kunna realiseras.

Det första delmålet handlar om minskad mödradödlighet. Det andra handlar om att inga barn under 5 år ska dö av orsaker som hade kunnat förebyggas.

Delmål 3 låter såhär:

”Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.”

Delmål 4 handlar om att minska antalet människor som dör i förtid samt främja psykisk hälsa. Delmål 5 handlar om drogbekämpning, delmål 6 om att minska antalet döda och skadade i trafiken.

Som jag ser det är delmål 4,5 och 6 förutsättningar för att delmål 3 ska kunna genomföras.

Jag är också ganska nyfiken på hur man ska hinna utrota TBC och Malaria på de 11 år vi har på oss. Det kommer att krävas enorma insatser i form av billiga eller gratis mediciner, och den trenden har vi inte sett ännu.

Delmål 3:7 låter:

”Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.”

En mycket stor del av världen är katoliker. De tillåter inga preventivmedel utan hänvisar till trohet i äktenskapet, kvinnans säkra perioder och avbrutet samlag som tillåten familjeplanering.

Trump´s USA har slutat ge bistånd till organisationer som arbetar med abortfrågor, något som gjorde att Sverige var med och drev på för att samla in pengar från andra länder, för att inte fattiga kvinnor skulle drabbas så hårt. Också islam intar en väldigt restriktiv hållning till abort.

Det känns som om det här delmålet är väldigt avlägset, men vem vet? Världen kanske vaknar och inser att 6,5 miljoner oönskade graviditeter, 21 700 kvinnor som dör i samband med sin graviditet, och 2,1 miljoner osäkra aborter inte är ett pris man ska behöva betala.