Debatt Förekomsten av utländska tiggare som sitter utanför butiker blir allt vanligare i Östergötland, och tyvärr även i resten av Sverige. Det utbredda tiggeriet är ett störande inslag i stadsbilden och skapar ofta sanitära problem. Polisen har vid flera tillfällen vittnat om att det till största delen är organiserat. Det innebär både att människor far illa, samt att det ofta är kopplat till ligor som ägnar sig åt olika former av brottslighet. Även byggandet av illegala kåkstäder, med massiv nedskräpning som följd, är ett växande problem.

Det här är en fråga som varit uppe för omfattande debatt och diskussioner i flera år, men hittills har ingen regering varit i närheten av att hitta en lösning på problemet. Detta trots att en majoritet av svenska folket i en rad undersökningar visat stöd för ett tiggeriförbud.

Bristen på åtgärder såhär långt beror inte på att det inte finns några lösningar, utan grundar sig snarare i att det saknas politisk vilja hos de övriga partierna. Nyligen gick dock Moderaterna ut med att de vill se ett nationellt förbud mot tiggeri, vilket är en positiv vändning efter att de i riksdagen röstade emot ett tiggeriförbud i våras när SD:s förslag i frågan behandlades.

Sverigedemokraterna har i flera år förespråkat införandet av visumtvång och ett nationellt förbud mot tiggeri. Införs visumtvång mot de länder som EU-migranterna primärt kommer från kan vi få stopp på inresor där människor riskerar att utnyttjas eller frivilligt tjänar sitt uppehälle genom tiggeri.

I de fall där den som har för avsikt att tigga redan befinner sig i landet, behöver rättsväsendet befogenheter att avlägsna och utvisa de som tigger. Det är inte rimligt att Sverige – som redan lägger enorma summor pengar och resurser på internationellt bistånd och flyktinghjälp - ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara. Vi måste istället verka för att länderna tiggarna kommer från tar ansvar för sin egen befolkning.