Widar Regeringen har beslutat att köpa amerikanska Patriot som nytt luftvärn. Försvarsminister Peter Hultqvist underrättade sin amerikanske kollega James Mattis om affären då de båda träffades i Helsingfors i början av veckan.

Vapen – utöver de arsenaler som rör sig i legala och illegala privata kretsar – kopplas i huvudsak till nationalstater. Köp av vapen är därför väldigt politiknära verksamheter. Pris och kvalitet är förhoppningsvis alltid viktiga ingredienser i affärerna. En rad andra hänsyn och omständigheter har dock också stor betydelse vid politiska uppgörelser av det här slaget.

Politiker tillstår emellertid inte gärna att det är just politik inblandat i dessa sammanhang. I vart fall är det så när en affär har tagits ända in i hamn och är undertecknad och klar. När det så att säga gått åt helsike är det lite lättare att tala ur skägget.

I november 2008 beslutade norska regeringen att köpa amerikanska stridsplan istället för att inhandla svenska JAS-plan. Peter Hultqvist som på den tiden var i opposition och ordförande i riksdagens försvarsutskott kommenterade den uteblivna affären i en intervju med Aftonbladet:

”Tyvärr (--) är det ju lätt att dra slutsatsen att det var annat än pris och prestanda som avgjorde och att det var kopplingen med USA och Nato som var en bärande bit i den här affären.”

Hur det förhöll sig då är svårt att veta. Hur det förhåller sig nu är också svårt att veta. Att det så gott som alltid finns politiska avvägningar och intressen inblandade i vapenköp är hur som helst oomtvistat och helt självklart.

Peter Hultqvist har arbetat intensivt och målmedvetet för att stärka och betona den ”transatlantiska länken” mellan USA och Sverige. Gemensamma övningar, värdlandsavtalet med Nato, flitiga resor till USA och Hultqvists effektiva blockering av svenska antikärnvapenpåskrifter i FN följs nu således av Patriotköpet.

Länken mellan USA och Sverige är Peter Hultqvists främsta värnlinje mot de växande politiska kraven på Natomedlemskap. Länken betyder enligt Hultqvist att USA har lovat att komma till vår militära hjälp om det behövs. Och då behövs inte Nato.

Nå. Vara hur det vara vill med den saken. Sverige behöver luftvärn. Patriot är stridsprövat och stabilt. Hultqvist har nog gjort en bra politisk och militär affär.