Folkbladet debatt Den 27 januari 2016 antog utbildningsnämnden nya riktlinjer kring politisk information i skolorna.

”Skolan får neka partier tillträde av praktiska skäl och påvisbara ordningsskäl.”

På grund av att det kan finnas risk för ordningsproblem vid skolbesök av politiska partier, faller det numera på rektorn att besluta om vilka partier som får och inte får komma till skolan. En spik i kistan på något som ses som grundläggande i skolans demokratiarbete. Det går också i rak motsats till den rad med förslag från Sverigedemokraterna Norrköping som syftar till att istället öka den lokala demokratin och få fler ungdomar att bli politiskt intresserade.

Motiveringen till förändringarna är att skola inte är allmän plats, och det stämmer till viss del. Skolan är ingen allmän plats, men det finns tydliga regler för vilka som får vistas på skolområdet och under vilka omständigheter. Likaså har skolan i sitt uppdrag att främja och stötta vårt demokratiska samhälle.

De som får vistas i en skola är i första hand elever och skolpersonal. Tillstånd kan under ordnade omständigheter utfärdas till anhöriga, folk på besök eller med något annat ärende. Med andra ord, alla som vistas i en skola måste anmäla sin närvaro och få den godkänd och kan identifieras.

Så vilka är de som kan skapa eventuella ordningsproblem? Är det lärare (anställda), elever eller deras anhöriga (besök)? Om så är fallet finns lagar och regler kring hur man hanterar detta beteende och skolan kan då vidta åtgärder för att motverka stöket, exempelvis genom enskilda samtal. Är det så att samtalen inte hjälper, då är det bara att avskeda läraren som inte följer sina arbetsuppgifter eller respekterar skolans förhållningssätt. Om en eventuell ”besökare” ställer till oreda kan skolan i värsta fall tillkalla polis och porta eller till och med lagföra de stökiga individerna.

Skollagen är också tydlig när det gäller elever som skapar ordningsproblem. Man börjar med samtal mellan mentor och elev. Därefter är det samtal mellan mentor och elevens vårdnadshavare. Sedan kallas berörd rektor till samtalet, om inte det hjälper då kopplas socialen in och till slut finns möjlighet att utesluta eleven från skolan för att därefter förflyttas till en annan skola.

Vi skall inte anpassa samhället till dessa odemokratiska och destruktiva krafter! Vi ska istället bemöta dessa krafter med de åtgärder som finns och när så inte är tillräckligt, möjliggöra för skolan att utöka sina befogenheter. Först i sista hand kan man porta partier från sina besök, men då gäller det samtliga partier och inte bara vissa.

Problemet ligger inte i att eventuella ordningsproblem inte är hanterbara utan snarare att man inte angriper grunden till problemet. Risken när man går vidare med ett förfarande som detta är att man befäster en situation där regler enkelt kan brytas, utan vidare repressalier. Detta borde kommunledningen i Norrköping vara fullt medvetna om, men de tycks ändå öppna för att enskilda skolor ska kunna porta partier som utgör ett hot mot dem själva. Inte ett helt förvånande agerande från en politisk elit med ett stort maktbegär.