Widar Jonas Hinnfors är en intressant representant för gruppen vänsterlutande statsvetare och andra akademiker som -kanske omedvetet - vill nagla fast socialdemokratin vid en viss sorts politiskt innehåll. På DN Debatt (16/2) pläderar Hinnfors ovanligt oförblommerat för att Socialdemokraterna borde satsa på en "stor svepande välfärdsreform" som fri tandvård för alla för att därmed "rädda sin själ" och slippa att gå runt som "bleka kopior av sig själva".

Jonas Hinnfors har som antytts inte uppfunnit den genre inom vilken han verkar. Statsvetenskapsprofessor Anders Lidström presenterade nyligen forskarrapporten "Socialdemokratins tillbakagång 1973-2014". I rapporten listar Anders Lidström fem samhällsstrukturer som bidragit till att stödet för S minskat med en tredjedel under de senaste fyrtio åren. I det avslutande kapitlet i rapporten refererar Lidström till en debatt som socialdemokraternas framtidsstudieman Jan Lindhagen och sociologiprofessorn Walter Korpi förde i partitidningen Tiden efter valet 1976 då S förlorade regeringsmakten efter 44 obrutna år vid rodret.

Jan Lindhagen "menade att de pågående samhällsförändringarna i form av minskad industrialisering och befolkningsomflyttningar gradvis rycker undan förutsättningarna för en socialdemokratisk politik. Hans förutsägelse var därför att stödet för partiet skulle komma att minska framöver." Walter Korpi hävdade å sin sida att det var "politikens innehåll som förklarade tillbakagången för partiet och inte strukturförändringar."

"Med fyrtio års horisont kan vi konstatera att det var Lindhagen som hade rätt", konstaterade Anders Lidström.

I god Walter Korpiansk anda berör Jonas Hinnfors i sin DN-artikel knappt med en stavelse strukturerna utanför S och politiken. Förvånat frågar han sig "varför" frågor som integration och brott och straff är så aktuella just nu? Istället för att se det uppenbara - rekordnivåer för dödliga skjutningar och våldtäkter och ett välfärds - och tillitsslukande integrationshaveri som på många goda grunder oroar medborgarna - så har Hinnfors för sig att bristen på "ideologiska visioner" hos S är boven i dramat.

Politik är inte allt och medborgarna är inga vallningsbara får som kan fösas till de samhällsområden som Jonas Hinnfors tycker är mest passande för S. För svensk socialdemokrati gäller - fritt efter Reinfeldt - liksom för alla andra hugade regeringspartier i den demokratiska världen: Fortsätt anpassas och förändras eller dö!