Debatt En miljon djur-och växtarter hotas idag av utrotning. Art efter art försvinner i allt snabbare takt. Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald finns åtta miljoner arter totalt. Konsekvenserna av massutdöendet är jämförbar med klimathotets effekter.

Den viktigaste orsaken till förlust av biologisk mångfald är förändrad markanvändning på land och i vatten, exempelvis uppodling av skövlad regnskog. När vi skövlar skogar förändrar vi även klimatet. Överfiske, jakt på utrotningshotade djurarter och växande urbanisering är också kännbara hot.

Jorden har drabbats av massutdöende fem gånger förut. Den senaste katastrofen inträffade under Krita-tertiärtiden, då dinosaurierna och hälften av alla arter slogs ut. Vad kan vi göra för att förhindra en sjätte naturkatastrof?

Varför inte lyssna på författaren Pär Lagerkvists kända dikt “Ångest ångest är min arvedel min strupes sår mitt hjärtas skri i världen”. Vetskapen om hoten mot planetens överlevnad fick Greta Thunberg att väcka en hel värld. Hennes oro och ångest för sin framtid fick henne att agera så att mänskligheten började lyssna.

Det räcker inte att lyssna längre. Vi måste förändra vårt sätt att leva. Rödlistade arter får inte försvinna. Förlorar vi 75 procent av arterna på jorden är det en katastrof för vår överlevnad.

Detsamma gäller den stigande medeltemperaturen, som i sin tur beror på rekordhöga nivåer av växthusgaser. Dessa nivåer kan vi sänka om vi fasar ut vårt fossilberoende. Ju snabbare utfasning av fossila bränslen desto fortare sjunker växthusgaskurvan.

Vår ångest för klimatet och rädslan för massutrotning av växt – och djurarter kan dämpas, om vi engagerar oss och bidrar till att vända utvecklingen. Varför inte börja med att förändra sin egen livsstil?