Debatt 2016 hade Sverige en världsledande lagstiftning om försök med självkörande bilar på gång. Den skulle lagt säkerhetsansvaret på tillverkarna. Volvo hade ställt sig bakom detta trots att många andra tillverkare var emot. Men i samband med den s k IT-skandalen på Transportstyrelsen fick regeringen egna överlevnadsfrågor att tänka på. Det blev ingen försökslagstiftning.

Ett förslag till en mer slutlig lagstiftning skulle ha presenterats 28 november 2017. Men uppskov har meddelats till 1 mars 2018. Det är synd.

I USA har medieföretaget Bloomberg rapporterat att flera olyckor inträffat där bilar körda av människor kört in i självkörande bilar. Dessa har inte varit vållande. Men deras körsätt skiljer sig från människors. De kör nämligen enligt regelboken.

Mer av Måns Hagberg: Därför lydde de inte order.

Exempelvis kör de långsamt och försiktigt ut i korsningar så att ingen kommer brakande från sidan. De håller större avstånd än människor. De bromsar tidigare om ett hinder dyker upp i körbanan. De har förhoppningsvis fina sensorer, men har svårare att tolka sina synintryck och dra rätt slutsatser av vad som kommer att hända härnäst. De beter sig helt enkelt lite udda och därför kör åtminstone amerikanska bilister in i dem. "Problemet" har två lösningar: Den ena att självkörande bilar lär sig köra lika illa som folk. Och därmed råkar ut för lika många olyckor. Lagstiftarna låter precis som nu skulden ligga på den som - utan att köra själv - sitter bakom ratten. Då blir det status quo för trafiksäkerheten till enorma kostnader i teknik och friställningar.

Den andra lösningen är att lagstiftarna lägger skulden för den olycka som orsakats av en självkörande bil på tillverkaren. Och att biltillverkarna ska betala fortkörningsböterna. Det sätter press på tillverkarna. De kommer i sin tur inte att acceptera att ta på sig någon skuld där andra fordon ställt till det. Alla blir tvungna att följa regelboken. Folk som kör själva får lära sig att köra som folk borde köra.

Förra året ställde Volvo upp för att ta ansvar för sina självkörande bilar. Därmed hade Sverige en unik chans att styra in utvecklingen på det säkrare spåret, både i Sverige och internationellt. Men tiden håller på att rinna ut. Mars 2018 är ingen bra timing. Ett valår är det näst intill omöjligt att hantera något som kan var det minsta kontroversiellt. Det kommer att ta minst ännu ett år att komma till skott. Detta ser inte lovande ut.