Debatt I Sverige och övriga Nordeuropa så var enligt SVT valets två viktigaste frågor klimatet och den ökade nationalismen medan väljarna i övriga EU såg migrationen och det islamistiska terrorhotet som de viktigaste frågorna.

Att migrationen och terrorismen inte sågs som de viktigaste frågorna i det svenska EU-valet beror på medias envisa rapportering om klimatet och nationalismen vilka har uppmålats som ett hot. Men sedan när blev nationellt inflytande och självbestämmande ett hot mot demokratin?

Man har talat om nationalistiska partier som populistiska som om detta skulle vara ett skällsord, detta för att förnedra den väljaropinion som fått nog och inte anser att makthavarna tar ansvar och låter samhällsutvecklingen gå åt fel håll.

För att definiera ordet "populism" så skulle jag vilja se det som ett ord som lyfter fram en opinion som pekar på samhällsproblem som makthavarna blundar för!

Absurt nog så hävdar det politiskt korrekta etablissemanget att de nationalistiska partiernas ökningar och därmed vanligt folks önskan om ett ökat självbestämmande och krav om förändringar är ett hot mot demokratin, sanningen är ju att det är detta som är demokrati!

Om de etablerade partierna inte tar upp sådana frågor som folket finner viktiga så kommer andra att göra det, de gamla partierna och media smutskastar med andra ord de nya krafter som vill få till en förändring.

När Stefan Löfven med flera varnar för "nationalismen och populismen" och säger sig vara oförstående till varför folk röstar på SD så kunde dem lika väl säga "Jag förstår ingenting och ser inte våra samhällsproblem och bör därför inte väljas"!

För det är precis det allt handlar om, det politiskt korrekta etablissemanget vägrar att identifiera sig med vanligt folk och dess oro för våldet, utanförskapet, vårdkrisen, poliskrisen, skolkrisen, pensionskrisen, bostadsbristen, invandringen, det islamistiska terrorhotet och den svenska kronans försvagning med mera och ser istället dem som oroar sig och ifrågasätter förfallet som ett hot!