Medborgarna som står för notan behöver förtroende för att de styrande i staten har kontroll på system och pengaflöden. En viktig indikator på sakernas tillstånd är de mätningar av medborgarnas förtroende för riksdagens partiledare som SVT/Novus genomför med jämna mellanrum.

Förtroendet har rasat under senare år. Steg för steg drabbar det låga förtroendet för de partier som ansvar för välfärdsstatens ekonomi och skötsel även välfärdsstatens verksamheter och myndigheter i sig själva.

För en välfärdsstat av vår generella modell är det av mycket grundläggande natur att staten har goda kunskaper och bra koll på vilka människor som finns i landet. Här finns allvarliga problem.

Bristerna gäller dels de så kallade samordningsnummer som människor som inte är folkbokförda i Sverige får av Skatteverket för att lättare kunna umgås med myndigheter och banker. 2017 granskade Skatteverket 4 000 personer med samordningsnummer och bedömde då att runt 45 procent inte hade styrkt identitet. Skatteverket (TV4 2017)  uppger också att ungefär 50 procent av de som söker asyl i Sverige registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. En person kan till exempel kan ha en identitet för att registrera ett företag, en identitet för att ta emot bidrag och en identitet för att ta lån.

Med tanke på den mycket omfattande invandringen till Sverige under det senaste decenniet så är det ingen överdrift att påstå att Sveriges koll på vilka som rör sig i landet inte är särskilt förtroendeingivande. Här behövs reformer.

Finansminister Magdalena Andersson har nyligen börjat att "rensa upp i systemet". I dag är samordningsnumren för evigt. De kan inte tas tillbaka. Regeringen ändrar nu detta. Hädanefter återkallas alla nummer automatiskt efter fem år. Krav på aktuell adress för att få ett samordningsnummer införs också. Det är bra politik.

Riksdagsledamöterna för SD Oscar Sjöstedt och Eric Westroth pläderar (SvD 17/1) för att en "modern folkräkning" genomförs för att säkerställa att sådant som samordningsnummer och bidrag av olika slag verkligen går till rätt människor, med styrkt identitet som vistas i Sverige. KD och M är inne på liknande, fast mindre omfattande tankegångar i sina förslag.

Magdalena Andersson kan behöva ta till sig av oppositionens förslag. Att steg för steg återupprätta förtroendet är värt en del brök och stök med det okända folket.