En sprängladdning orsakade stora skador i trapphuset på våning två. En känd kriminell person är skriven i en av lägenheterna på det bombade våningsplanet. Den personen var nyligen dömd till ett kortare fängelsestraff för brott som enligt domen utförts tillsammans med en person som strax efter sin frigivning i december förra året sköts ihjäl på öppen gata utanför en nattklubb i Norrköping.

Mord och kraftigt våld är således en mycket påtaglig del av den här gängrelaterade kriminaliteten som kraftigt förändrat och försämrat Sverige under senare år. Att smälla av en bomb inne i ett hyreshus där det, utöver den person som av någon anledning ska skrämmas/dödas, bor flera andra människor som inte har ett dugg med saken att göra; det är i sig själv ett bevis för den omänskliga hänsynslöshet som råder i de här kriminella kretsarna.

Det offentliga Sverige behöver verkligen samla ihop sig för att på allvar få stopp på det kriminella elände som hotar det politiska/psykologiska samhällsskick som gjort oss till de svenskar som vi är. 

På 1990-talet stod Sverige i en liknande allvarlig situation; fast då på det politikekonomiska fältet. Efter tjugo år av inflations- och devalveringsekonomi som skjutit problemen framför sig så kraschade Sverige in i väggen. Exporten, investeringar och privat och offentlig konsumtion rasade medan arbetslösheten och statsskulden rusade i höjden.

1992 fick nationalekonomen Assar Lindbeck i uppdrag av regeringen att leda en kommission för att "mot bakgrund av problemen i svensk ekonomi analysera och föreslå riktlinjer för den ekonomiska politikens utformning i ett medelfristigt perspektiv".

Lindbeckkommissionen blev en framgångssaga som omfamnades av statsministrarna Bildt, Carlsson och Persson och vars förverkligade förslag fick upp Sverige rejält på fötter igen. 

De problem vi nu står mitt i beror på snart tjugo års misskötsel av invandring och integration där problemen har skjutits på framtiden. Alltför mycket tid har gått förlorad i diskussioner om det som händer verkligen händer och i försök att smutskasta och misstänkliggöra varandra i en alltmer polariserad politisk miljö. 

Nu står Sverige där igen med huvudet farligt nära betongväggen. Problemen går självklart att lösa även denna gång. Om det offentliga Sverige med de stora partierna i spetsen förmår att samla ihop sig likt man en gång gjorde runt sunt förnuft á la Assar Lindbeck så är ingenting omöjligt.