Dels är avsändarna oftast trovärdiga, dels stämmer det som sägs med våra egna erfarenheter av hur världen är beskaffad.

Förvisso vet vi att en händelse kan ha uppfattats olika – det finns fler sätt att förstå det som inträffat. Det är därför vi gärna hör fler ”vittnen” innan vi tar ställning.

Ingen ska dömas ohörd.

Artikelbild

| Stig-Björn Ljunggren

Och våra erfarenheter är inte bara att män tafsar, utan att de vid enstaka tillfällen kan tänkas att kvinnor antingen går över gränsen, eller faktiskt utnyttjar möjligheten att förföra sig upp i hierarkin.

Metoo tar kål på fördomar som gjort att män tror att de har rätt att tafsa och kränka. Men vi har också fått andra fördomar (eller förutfattade meningar) bekräftade.

Som att Svenska Akademin är en samling uppblåsta mallgrodor. Eller att kvällstidningarna är hycklare. För att inte tala om skådespelare!

Men frågan är hur vi ska förstå andra typer av vittnesmål som handlar om exempelvis etniska grupper?

Hur betraktar vi exempelvis rapporter om att en etnisk grupp X har för vana att förrätta sina behov utomhus?

Eller att när folk från landet Y flyttade in i trappuppgången så blev det ett jäkla liv nattetid och omöjligt att sova för anständigt folk?

Att människor med religionen Z tycker de är helt i sin ordning att gifta bort sitt barn – med deras kusin?

Sådana vittnesmål betraktar vi ofta med större skepsis eftersom vi anar att de bärs fram av rasistiska, fördomsfulla och främlingsfientliga undertoner. Vi viftar bort det, eftersom konsekvenserna skapar besvär.

En lärdom av metoo-rörelsen är att vi måste bli bättre på att hantera information som skapar obehag.

Vi måste ta människors vittnesmål på allvar, även om vi anar att det som sägs är förstärkt av vittnets fördomar och egna ambitioner.

Vi måste lyssna på vad folk berättar även när de leder fram till allvarliga konsekvenser för hur vi måste agera.

Därför, låt människor vittna om sina erfarenheter. Och framförallt, när vi tror oss veta hur allt hänger samman, agera tydligt och bestämt.

Försök inte skyla över eller låta någon annan ta hand om problemen.