Debatt Det går bra för Sverige. Aldrig har så många arbetat. Arbetslösheten sjunker. Vi har en sjukvård i världsklass. Vi har aldrig levat så länge som vi gör nu. Bostadsbyggande är i topp. Det har aldrig byggts så mycket sedan 70 talet. Vi har aldrig köpt så många bilar. Pensionärerna har fått det bättre. Den orättvisa straffskatten för pensionärer håller på att tagas bort. Sedan vi fick en socialdemokratisk regering 2014 har min pension höjts med 1657 kronor. Samtidigt som vi haft en låg inflation. Pension är en uppskjuten lön. Bostadstilläggen höjs för de som är ensamstående och har låg pension. 1,5 miljoner pensionärer fick i januari ett rejält tillskott på pensionen. Regeringen använder överskottet att förstärka välfärden och betala av på statskulden. Nu är statsskulden på samma nivå som den var 1970. Det har anställts mera folk inom vården, inom skolan och inom polisen. Välfärden har förstärkts. I mars höjs barnbidraget med 200 kronor per månad. Det satsas på vuxenutbildning. Det är bra och viktigt. Alla skall ha en chans att öka sina chanser till arbete. I dag skulle 100 000 flera kunna arbeta om de hade rätt utbildning. Hoppas på att förslaget om begränsningar om vinster i välfärden går igenom. Skatten skall gå till skola och vården inte till giriga kapitalister. Det finns inget annat land i Världen som tillåter vinster i den skattefinansierade välfärden. Dessa vinster gör att det totala resultatet i skolan försämras.