Debatt I veckan larmade Trafikverket om att klimatmålen är i fara. Sverige ska till 2030 minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent – en utsläppsminskning med 8 procent varje år. Under 2017 minskade vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med bara 2 procent.

För att nå målet till 2030 behövs stora förändringar i samhället och transportsystemet. Städerna ska byggas tätare och möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykel och gång bli bättre. Andelen elektrifierade transporter ska öka. Kommunpolitikerna bestämmer över samhällsplaneringen och har därmed ett stort inflytande över förutsättningarna för omställningen. Landstingen/regionerna är ansvariga för kollektivtrafiken. Så för att ställa om behövs ett stort antal, snabba och viktiga beslut i landets kommuner och landsting/regioner.

För att lyckas med detta måste politiken ha stöd av medborgare, föreningar och näringsliv. Utan ett lokalt klimatengagemang kommer det i många kommuner bli svårt att fatta nödvändiga beslut. Vi behöver alla hjälpas åt för att våra kommuner och regioner ska göra klimatvalet! Vi måste sluta dumpa osynliga sopor i atmosfären. Den växande koldioxidhalten håller på att rucka jordens klimatsystem.