Folkbladet debatt Klimatdebattens kärnfråga är inte klimatet utan världens ekonomiska system. Den 3/2 sade FN:s klimatansvariga Christiana Figueres: ”Nu transformeras världens ekonomi avsiktligt” genom ett klimatavtal i december i Paris. Det leder till ”en total omgöring av världens ekonomiska system”.

Det är alltså meningen med ”klimatförhandlingarna”. De har gällt minskade utsläpp av koldioxid och sätten för I-länderna att betala sin ”klimatskuld” till U-länderna. Detta avses börja med en ”Grön Fond” på 100 miljarder dollar om året.

Men man har inte fått tala om klimatet där. Forskare som tvivlat på koldioxidens katastrofala uppvärmning har inte släppts in, fast ingen uppvärmning synts till de senaste 15 eller 18 åren.

I verkligheten har utsläppen och det senaste seklets uppvärmning om trekvarts grad varit bra. Jorden har blivit grönare och skördarna större, så att miljoner människor lyfts från fattigdom och svält.

Det finns ingen ”klimatskuld”. Flera forskare har funnit att koldioxid inte tycks ha påverkat klimatet, men att flera naturliga processer gjort det, främst solens aktivitet. Den varierar så regelbundet att solforskarna förutser en kall period. Helt motsatt IPCC:s förutsägelser!

En uppvärmning syns endast i IPCC:s datorsimuleringar, som visat sig meningslösa, då de missat att den upphört. Ändå gör IPCC simuleringar för år 2040 och 2100. Dessa måste ses som fabler. Men de är motiven för omgöringen av världsekonomin.

Tjeckiske presidenten Václav Klaus jämförde 2007 klimatdebatten med kommunismen i boken ”Blue Planet in Green Shackles”, (Blå Planet i Gröna Bojor). Han såg att det egentliga målet inte är klimatet. Det är den nya världsordning som Figueres nu bekräftar. Den blir svår att skilja från sovetisk planekonomi.

Det finns inget ”klimathot”. Det används för att skrämma oss till att offra vår frihet för en totalitär Överstat styrd av FN, där många byråkrater utsetts av korrupta diktatorer.