Debatt Finlands socialdemokrater, SDP, är åter störst med cirka 22 procents stöd inför riksdagsvalet i april. Därefter kommer Samlingspartiet med cirka 20 procent, medan centern – förra valets segrare – sjunkit till cirka 15 procent. Impopulära besparingar och oförmåga att ta beslut i regeringen som leds av centerns Juha Sipilä förklarar kräftgången. Ekonomin har utvecklats svagt en tid, men tenderar nu till viss förbättring.

SDP:s partiledare Antti Rinne, sprungen ur fackföreningsrörelsen, har vunnit i tillit. Partiet har en rak linje, inga privata vinstintressen i välfärden! Nyligen begärde SDP förtroendeomröstning om statsministern för föreslagna försämringar i anställningstryggheten. Sipilä klarade sig dock, men inför fackets hot om strejker tvingades han dra tillbaka förslaget som ska omarbetas. Den stora frågan under valperioden är en reform av sjuk- och hälsovården samt socialvården, Sote, som regeringen inte lyckats lägga fram ett förslag om. Samlingspartiet vill öka privatiseringarna och privata vinstintressena. Centern som är starka på landsbygden vill ha 19 Sote-regioner, medan regeringskollegan anser att det räcker med betydligt färre. SDP talar för att sammanslagningar av regioner måste ske frivilligt. Svenska Folkpartiet fruktar att svenskspråkigheten förlorar på reformen.

Delaktigheten i regeringsansvaret har spräckt Sannfinländarna. Utrikesminister Timo Soinis falang, Blå alternativet, stöds av runt en procent av väljarna. Det kvarvarande, öppet främlingsfientliga och rasistiska partiet, under ledning av Jussi Halla-Aho, stöds av runt 8 procent och har stärkt sitt samarbete med Sverigedemokraterna.

Vilken regering kan tänkas efter valet om opinionssiffrorna står sig? För tidigt att svara på, sas det till mig vid ett Helsingforsbesök nyligen. Största partiets ledare, d v s för närvarande Rinne, blir alltid statsminister enligt finsk praxis. Rödmylleregering mellan SDP och centern som ofta styrt Finland? Kan lika gärna bli så att centern går i opposition om dess valresultat blir dåligt. Finland har erfarenhet av hur man bildar regeringar över blockgränsen, och skulle ha en hel del att lära ut till partierna i Sverige. President Sauli Niinistö bedöms sköta säkerhetspolitiken och relationerna till Ryssland väl. En ledande finsk politiker uttryckte sin förvåning över att borgerliga svenska försvarspolitiker ”inte talar om annat än Nato-medlemskap”.