Debatt Politiska styren runt om i landet är ute och cyklar i många bemärkelser. Att cykla är hälsosamt och dessutom miljövänligt. Därför är vi i Landsbygdspartiet oberoende, LPo, välvilligt inställda till just detta och uppskattar att man är ute och cyklar ur denna synvinkel.

Men när det kommer till bilåkande, så anser vi att man är ute och cyklar i negativ bemärkelse. I dagsläget är många av våra städer så förstörda av bilstörande åtgärder att man nästan baxnar.

• Vägbulor

• Borttagna p-platser och boendeparkeringar

• Höjda p-avgifter

• Dubbdäcksförbud

• Avsmalnande enkelfiligt vid busshållplatser

• Enkelriktningar

• Zebralagen

Listan kan göras nästan hur lång som helst och den bilfientlighet, som en gång i tiden grundades av miljöskäl, synes idag vara enbart en aversion mot själva bilen som företeelse. Bränsleförbrukningen har gått ner, utsläppen blir allt renare och vi går med stormsteg mot en fossilfri framtid beträffande drivmedel. Om 10 år så kommer antagligen nästan alla bilar att gå på el eller biodrivmedel. Likväl så fortsätter de styrande att försvåra för bilåkare.

Att växande städer beträffande befolkning, lättare ger upphov till trängsel inser även vi i LPo. Även det orimliga i att alla ska kunna köra omkring med bil i city. Dock skulle trängsel och köer kunna minskas rejält om man istället underlättade för alla fordonsslag. För bilåkares del så ser vi att underlättande trafikåtgärder i linje med att förbättra det vi listade ovan, skulle minska kringåkandet i onödan och därmed ökande utsläpp och trängsel. Bilåkande i sig är idag så dyrt att ingen, förutom möjligen nybakade körkortsinnehavare som njuter av nyhetens behag, kör omkring för nöjes skull.

Vi anser att våra städer har plats för alla trafikslag. Bilen är för många ett måste. För barnfamiljer som skjutsar till aktiviteter, för äldre som har svårt att gå längre sträckor, för de som oroas av att åka kollektivt av sociala skäl, för landsbygdsboende som saknar kollektivtrafik. Bilen är ett fantastiskt fint färdmedel och i takt med att den nu blir allt miljövänligare, så vill vi återupprätta bilens status och underlätta istället för att försvåra.