Arbetsmiljön har under de senaste decennierna blivit mycket bättre. Det är ett resultat av att de tunga industrijobben är färre - eller har mekaniserats bort. Robotarna har tagit över och allt fler jobbar med service och tjänster. Men det kan också förklaras av en medveten facklig kamp för att göra jobben säkrare, renare och mänskligare.

Den goda arbetsmiljön kom nämligen inte av sig själv. Utan kraven på bättre villkor skapade ett behov av ny teknik.

Av detta kan vi lära oss att människors vilja till förbättringar kan göra skillnad.

Artikelbild

| Hotfulla miljöer. Från postens sida talas det nu om att förse brevbärarna med larm, att de får dela ut post på säkrare tider och utbildning om hur agera i hotfulla miljöer.

Men även om det värsta slitet och smutsen minskat finns det kvar många jobb med tunga lyft. Och en annan typ av problem har blivit tydligare – som stress, mobbing och hot.

Igår fick vi exempelvis höra om att brevbärarna utsätts för allt grövre våld. Rån, knuffar och trakasserier har blivit vanligare.

Lägger vi detta bredvid rapporter om att blåljuspersonalen utsätts för stenkastning, att lärare för stryk av elever och att myndigheter allt oftare måste höja säkerheten på grund av hotfulla personer, ger de en rätt dyster bild av utvecklingen.

Att brevbärare understundom blir biten av en hund känner vi till. Och vi vet också att oförskämda människor kanske skäller ut dem för att utdelningen dröjt. Samma slags ouppfostrade personer häller sin irritation över tågpersonal eller busschaufförer när det blivit förseningar.

Att handskas med griniga människor ingår i tjänstebeskrivningen för många yrken. Men att folk klagar över att de fått vänta länge på akuten med sin stukade fot är en sak. Hot och våld är något annat. Och mycket allvarligare.

Från postens sida talas det nu om att förse brevbärarna med larm, att de får dela ut post på säkrare tider och utbildning om hur agera i hotfulla miljöer.

Nu ska vi till detta lägga de alla klagomål på att posten inte längre klarar av sina uppgifter, att säkert leverera brev och paket. Att brevbärarna fått allt stressigare jobb. Att vi i framtiden kommer att allt oftare få paket levererade till våra hem – och därmed stöldriskerna öka.

Här finns ett politiskt uppdrag för en postminister?

Politik är nämligen inte att ha visioner utan att hjälpa folket att lösa konkreta vardagsproblem.