Debatt Kaffeproduktionen i världen riskerar att halveras till år 2050 på grund av klimatförändringarna. Samtidigt ser allt färre unga en framtid som kaffeodlare. För att östgötarna ska kunna dricka gott kaffe även i morgon behöver fler ta sitt ansvar och bara köpa kaffe som är hållbart på riktigt.

Klimatförändringarna gör att det blir svårare att odla kaffe. När vädret växlar mellan torka och ihållande regn blir skördarna mer osäkra. Forskningsorganisationen The Climate Institute beräknar att kaffeproduktionen i världen riskerar att halveras till år 2050 om vi inte lyckas vända utvecklingen.

I takt med att förutsättningarna försämras väljer allt färre unga människor att försörja sig som kaffeodlare. På sikt innebär det att gott kaffe inte är något som vi kan ta för givet.

På Löfbergs arbetar vi med utmaningarna på två sätt. För det första minimerar vi våra egna koldioxidutsläpp genom att satsa på förnybar energi, klimatsmarta transporter och nya förpackningar. För det andra förbättrar vi möjligheterna för nästa generation kaffeodlare runt om i världen. Genom satsningen Next Generation Coffee erbjuder vi bland annat utbildning för att unga kaffeodlare ska kunna hantera klimatförändringarna på ett bättre sätt och skapa ett bättre liv för sig och sina familjer.

För att hejda klimatförändringarna och ge nästa generation kaffeodlare en rimlig chans att försörja sig behöver efterfrågan på riktigt hållbart kaffe öka. En stor del av det kaffe som offentliga aktörer köper in är i dag ekologiskt, och det finns flera kommuner och landsting som går före och bara serverar kaffe som både är ekologiskt och Fairtrade-märkt.

Nu uppmanar vi fler företag och offentliga aktörer att ta sitt ansvar och bara upphandla kaffe som är hållbart på riktigt. Det finns inte längre några ursäkter för att välja något annat. Även du som köper kaffe hem till dig själv bör ställa dig frågan hur kaffet är producerat. Ditt val av kaffe spelar en viktig roll, och tillsammans kan vi bidra till en hållbar kaffeproduktion och en hållbar framtid.