Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors står för de kommenterande delarna av TT: s text.  När det gäller socialdemokraternas 2020 säger Hinnfors att "det är svårt att se att S med nuvarande opinionsbildning och sätt att driva politik kommer att få något lyft. Pyspunkan fortsätter."

Att Socialdemokraterna skulle stå inför något "lyft" i opinionen är inte så troligt, det har Hinnfors rätt i. Tillbakagången för S är strukturell och har pågått i mer än fyrtio år. Under det senaste decenniet har konkurrensen hårdnat betydligt i och med SD: s starka uppgång. Jonas Hinnfors antydan om att det skulle finnas en alternativ och mer framgångsrik "opinionsbildning och sätt att bedriva politik" för S är däremot mest ett uttryck för ett låtsasperspektiv från vänster som dessvärre har många kommentatorer  i sitt grepp.

Vänstermyten om S lyder i korthet att "tidigare (Palme) var Socialdemokraterna ett vänsterparti och då hade partiet i regel över 40 procent av väljarna med sig. Sedan tog det nyliberala över från sent 80-tal och framåt och S har dalat ner mot 20-25 procentstrecket. Om S förde en tuff vänsterpolitik igen så skulle väljarna komma åter." 

Sanningen är att S är ett socialdemokratiskt regeringsparti som var och är mycket framgångsrikt. Partiet kan gå till vänster och till höger för att anpassa sig till nya generationer av väljare för att på så sätt kunna behålla regeringsmakten; vilket är det främsta redskapet för att få genomslag för det man står för i samhället. 

Jonas Hinnfors odlar -sannolikt omedvetet - vänstermyten i sina kommentarer om S inför 2020. Han bortser nämligen helt från att regeringspartiet socialdemokraternas "opinionsbildning och sätt att bedriva politik" inte kan utgå från något annat än från den opinionsbildning och politik som utövas från den regering man leder. 

Ett exempel: Regeringen som S leder vill underlätta invandringen till Sverige. Socialdemokraterna har försökt att "opinionsbilda" för en annan invandringspolitik än den man själv för. Partiledaren/statsministern Löfven har till exempel nyligen sagt att invandringen borde "halveras." Varje sådant försök faller emellertid platt till marken. Med regeringens nuvarande politik är den enda opinionsbildningen med verklighetskontakt att argumentera för en ökad invandring. Eller så får man se till att regeringen byter politik. Sådant är regerandets pris. Vilket sju dagar i veckan är värt priset jämfört med vad det kostar att sitta i opposition och klaga.