Debatt 2016 lade den styrande majoriteten (S, MP, C, L) i Region Östergötland ner 28 busslinjer på vår landsbygd och gjorde neddragningar på många andra. Sedan dess har ytterliga linjer lagts ned. Vänsterpartiet var det enda parti som sade nej till nedläggningarna och som i varenda budget sedan dess har haft med en satsning på mer än de 26 miljoner som majoriteten skar ner.

Också den som bor på landet betalar skatt och förtjänar att få samhällsservice tillbaka. Alla politiker borde idag känna till hur nedlagd kollektivtrafik, vårdcentraler och välfärd leder till en ond spiral för många byar och mindre samhällen. Vi säger helt enkelt att det får vara nog med att alla pengar går till storstädernas centrum. Och det handlar definitivt inte om någon välgörenhet. Landsbygden producerar den mat vi äter, den energi vi behöver och de råvaror som driver den svenska exportindustrin. Vi föreslår en nysatsning på kollektivtrafiken på Östergötlands landsbygd. Den ska utformas klokt och kostnadseffektivt. I dialog med kommunerna och de boende ska nya linjedragningar tas fram. Så kan fordon, linjer och tidtabeller anpassas till när flest reser och gör störst nytta för hela lokalsamhället. Men det är givetvis så att en landsbygdsbuss ofta kommer att ha färre resenärer än en storstadsbuss och att den oftast kommer att kosta mer skattepengar. Det är en kostnad som vi anser är värd att betala för ett jämlikt och sammanhållet Östergötland där faktiskt hela länet kan leva.