Brunnsparken tillsammans med Göta kanal - och Storå-området är våra i särklass viktigaste gröna och blåa områden i Söderköpings stad. Dessa områden påverkar stadens karaktär och särart i allra högsta grad. All påverkan på dessa områden ger positivt eller negativt stora och oåterkalleliga avtryck för lång tid framöver.

Det vi hela tiden måste ha för ögonen är vilken själ vi vill att Söderköpings stad ska ha!

Idag har vi ett stort behov av bostäder och det är angeläget att skyndsamt möjliggöra ny bostadsbyggnation. Mark är ingen bristvara totalt sett i vår kommun. Dock måste vi inse att centralt belägen mark i staden är en bristvara, som måste hanteras varsamt.

Viktigt att komma ihåg är att förtätningstanken från majoritetens sida (S, M och MP) om att bebygga Brunnsparken inte är en isolerad företeelse. Majoriteten dammsuger Söderköpings stad på grönområde efter grönområde och vill att de ska bebyggas ett efter ett! Detta måste stoppas! Grönområden ger i staden en känsla av rymd och tillför staden dess trädgårdsstadskaraktär. Grönområden möjliggör spontanlek för barn och sociala möten som ger livskvalitet för alla. Som stadens gröna lungor är grönområdena ovärderliga. Dessa värden som grönområdena har är stora men helt omöjliga att se i en balansräkning!

Den borgerliga oppositionen i Söderköping; Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kan omöjligen ställa upp på det planförslag för Brunnsparken som fullmäktige ska besluta om i februari. Vi måste slå vakt om vårt kulturarv och förvalta det väl, inte fördärva det. Att förvalta en kulturmiljö som Brunnsparken är inte detsamma som att konservera den. Att förvalta denna känsliga kulturmiljö handlar om att varsamt förädla den. Vi vill se Söderköping som en grön trädgårdsstad och utveckla den för att uppnå ytterligare sociala och ekologiska värden. Den plan som snart kommer till kommunfullmäktige för beslut tillför Söderköpings stad inga mervärden utan endast boendeyta. De bostäder som majoriteten vill bygga i Brunnsparken passar på många platser men absolut inte i Brunnsparken!

Alla fullmäktigeledamöter är förtroendevalda som har fått väljarnas förtroende att företräda dem under fyra år. Förtroendet att leda kommunen har de folkvalda fått på grundval av vad partierna och dess företrädare sagt och lovat i valrörelsen. Det som händer nu i Söderköpings stad har ingen kunnat förutspå. Vi kan inte erinra oss något parti som i senaste valrörelsen lovat bebygga grönområde efter grönområde! Inte heller någon som lovat asfalt och betong i Brunnsparken. Det är ett svek mot väljarna att inte stå fast vid sina löften. Det är även att föra bakom ljuset att inte innan valdagen öppet redovisa den politik man vill genomföra efter valdagen. Den samhällsbyggnadspolitik som nu förs har inte stöd hos majoriteten av Söderköpings innevånare.

Till alla fullmäktigeledamöter i Söderköpings kommunfullmäktige har vi en vädjan om att lyssna på det massiva motståndet mot dessa byggplaner. Bry er inte om partidirektiv utan rösta efter egen tro och övertygelse om vad som är bäst för Söderköpings framtid.

Rösta nej till förslaget att bygga i Brunnsparken!