Debatt Den nya spårvägslänken mellan Ljura och Södertull är tänkt att dras genom Vasaparken. Det är bra att det förs dialog med stadens medborgare om saken. Till slut är det dock de folkvalda som beslutar om denna investering ska göras. Olika synpunkter framförs som till exempel att det är för hög kostnad, att Vasaparken inte ska förstöras, att man tar bort utrymme för förskolan. Andra har synpunkten att den nya spårvägen är bra, "det kanske blir fler som åker kollektivt då". Andra säger att man "inte kan stoppa utvecklingen." Angående den sista meningen att man inte kan stoppa utvecklingen så går det naturligtvis att göra det, men det är nog inget som medborgarna i Norrköping skulle ha någon större nytta av.

Med statsbidrag på 50 procent så kostar Ljuralänken ungefär 50 000 000 kronor för kommunen. Men det finns de som säger att statsbidraget kommer också från medborgarna, och det är sant, men om man tittar på inkomstnivåerna i kommunen så är det nog så att det inte är så väldigt många som betalar statlig skatt. Gränsen för att man måste betala statlig skatt går vi 445 300 kronor/ år. Medianlönen i Norrköping år 2016 var 257 831 kronor.

Nu är det naturligtvis även andra värden än de direkt ekonomiska som avgör vad människor tycker angående Ljuralänken och de måste även räknas in i beslut som ledamöterna i kommunens fullmäktige ska ta.

Själv tycker jag att Ljuralänken ska byggas, men att hänsyn måste tas så att inte Vasaparken i den del människorna nyttjar parken inte förstörs.