Debatt Mot bakgrund av den senaste tidens händelser inom statsförvaltningen har förtroendet /tilliten och respekten för vår regering , våra myndigheter och för Stefan Löfven sviktat betänkligt. Slöseri med skattemedel i kommun, stat och landsting/regioner. Transportstyrelsens öppna utredning om IT skandalen, vem visste vad och när hemligstämplas av regeringskansliet. UD: s hemliga/separata datasystem gällande FN representationen hemligstämplas pga rikets säkerhet. Sjöfartsverkets helikoptrar, Polisens statistik, Migrationsverket och så vidare. Allt detta mygel och mörkande ända uppifrån vår statsminister, gör mig allvarligt orolig över våra politiker och vår viktiga demokrati. Mot bakgrund av en accelererande utveckling i både statliga och kommunala myndigheter under senare år vad gäller personlig aktivism i tjänsteutövning bör ett helhetsgrepp tas vad gäller en oroande och demokratiskt sett, oacceptabel, utveckling i offentlig förvaltning. Genom sina beslut påverkar myndigheter inte sällan människors vardag och ytterst kan det handla om liv och död. Det torde därför också vara rimligt att den som begår fel utkrävs rättsligt ansvar och får ett lämpligt straff. Detta skulle dels gynna de enskilda personer som drabbats av felaktig myndighetsutövning, dels stärka rättsstat och rättstrygghet rent allmänt men framförallt även öka förtroende från allmänheten för de statliga och kommunala myndigheterna. Återinför ett tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning.