Debatt I Folkbladet publicerades nyligen en artikel med rubriken ”Hur kunde det bli så här?” i vilken två kommuninnevånare uttrycker sin frustration över att Socialdemokraterna i Söderköping inte deltar i offentlig debatt om den afghanska ungdom som dömts för ofredande av en ung tjej i samband med ett konfirmationsläger. Det stämmer inte vilket väl om inte annat denna artikel är ett uttryck för.

Fyra påståenden är mest frekventa i debatten. För tydligenhets skull väljer vi här att besvara dessa i punktform.

1. Var anklagelserna kända när den aktuella afghanska ungdomen fick möjlighet att tala vid kommunens nyårsfirande?

Svar: Nej. Nyårsfirandet planeras av en grupp tjänstemän tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Gerd Aronsson (S) som politiskt sett är ansvarig för detta. Varken Gerd eller någon av övriga inblandade kände till detta. Skulle det varit känt hade inte personen fått tala.

2. Arrangerade S i Söderköping ett möte mellan den aktuella afghanska ungdomen och statsminister Stefan Löfvén i Nässjö i mars?

Svar: Nej. Det öppna mötet arrangerades av lokala socialdemokrater i Nässjö. Enligt vad vi känner till så uppmärksammade den aktuella afghanska ungdomen en annons om mötet på S nationella facebooksida och valde att åka dit i hopp om att få träffa statsministern. Det är inte ovanligt att det vid öppna möten med statsministern ges tillfälle för besökarna att ta foton ihop med honom, vilket så skedde även vid det här tillfället.

3. Var det anförande demokratiberedningens ordförande Sonnie Knutling höll i samband med att kommunfullmäktige behandlade Lottie Fallmans avsägelse förankrat?

Svar: Ja, demokratiberedningens presidium var informerade i förväg. Lottie Fallman har sedan i höstas fått ta emot hundratals kränkande meddelanden och samtal sedan artiklar om henne började florera på sociala medier i höstas. Många av dessa har varit grova med sexuella anspelningar och andra trakasserier och flera har polisanmälts. De kommuninnevånare som känner sig träffade av det Sonnie Knutling framfört bör fundera igenom sitt eget agerande på sociala medier. Den i demokratiberedningen som inte står bakom ett kraftigt fördömande av de kränkande påhopp, många med rasistiska övertoner, som Lottie Fallman utsatts för, behöver själv förklara sin ståndpunkt.

4. Försvarar eller skyddar Socialdemokraterna den dömde afghanska ungdomen?

Svar. Nej. Vi tar kraftigt avstånd från de handlingar denne har dömts för, och vill återigen poängtera att Socialdemokraterna inte har haft något samröre med denna sedan kännedom om domen kom till oss. Det finns enskilda medlemmar som fortfarande har viss kontakt och det är upp till var och en att göra bedömningar om hur domen påverkar detta. Socialdemokraterna kan och vill inte reglera enskilda medlemmars privata vänskapskrets. Socialdemokraterna som organisation kommer inte att ha något framtida samröre med ungdomen.

Vi har inget att dölja och svaren ovan har vi levererat till journalister på Folkbladet, till de som intervjuats i Folkbladet samt i artiklar på sociala medier. Trots detta fortsätter en handfull personer, med hjälp av invandringsfientliga internetsajter, att attackera Socialdemokraterna. Bakom detta ligger konstaterade utländska aktörer. Målet är klart - det är inte bara Socialdemokraterna i Söderköping – utan alla politiska partier – som är i kikarsiktet. Syftet är att skapa misstro och öka föraktet för etablerade partier. Vi vill rikta uppmärksamheten hos den som frivilligt eller ofrivilligt fortsätter att sprida dessa påståenden på detta faktum. Bidra inte ytterligare till detta!