Widar Johan Wänström är universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Hans forskningsintresse riktas framförallt mot den lokala politikens styrelseformer. Antalet kommuner som styrs i majoritetskoalitioner mellan Socialdemokraterna och några borgerliga partier (och kanske MP) eller mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Viljan att styra i minoritet har också blivit allt starkare ute i kommunerna. Efter valet den 9 september i år pågår nu förhandlingar i många kommuner för att komma fram till hur kommunernas fortsatta styren ska gestaltas. Det är ännu för tidigt för vare sig forskare eller andra att säga något om hur det nya landskapet kommer att se ut. Fortsatt förändring i verklighets - och maktanpassad riktning är nog en god gissning för framtiden.

I en video på liu.se diskuterar Johan Wänström några av sina forskningsrön från det kommunalpolitiska fältet. Två centrala ingångsvärden i blocköverskridande styren är sakpolitik och tillit. Politikerna i kommunerna känner varandra ganska väl. De ses på nämnder och styrelsemöten och de har ömsesidigt en ganska bra bild av styrkor och svagheter hos även andra partiers politiker. När det av olika skäl börjar sökas efter lämpliga styren mellan S och borgerliga partier så är det därför ganska odramatiskt, enligt Johan Wänström.

En pådrivande orsak bakom viljan att bilda nya majoriteter/regera i minoritet är att Sverigedemokraternas starka tillväxt har tagit död på de gamla vanliga majoriteterna. SD har ännu inte några formella "regeringsroller" i någon kommun. Vilket enligt Johan Wänström till stor del beror på att kommunpolitiker känner sig osäkra på om det går att lita på SD: s politiker? Står de pall när det blåser?

Att regera med passivt/aktivt stöd eller i samverkan med SD innebär även ökad risk för att varje gång Expressen rotat fram någon SD-gubbe/gumma i förskingringen som heilat på någon facebooksida, bli anstormad av journalister som vill veta hur det känns att regera "med hjälp av nazister?" Så tacka tusan för att det går att känna in och förstå våndorna som nu plågor inte minst M-politiker i riksdagen och i många kommunhus.

Johan Wänström konstaterar för sin del: Den dagen SD blir en del av ett politiskt styre så kommer det politiska landskapet att förändras ganska radikalt. Så är det.