Debatt Statsminister Stefan Löfven kallar regeringens förslag till klimatlag för ”vår generations viktigaste reform”. Den innebär enorma kostnader för omställning av hela samhället till "förnybar" elproduktion och "fossilfria" bilar. Allt för att minska utsläppen av koldioxid, som påstås leda till farlig uppvärmning.

Ett så stort beslut borde föregås av bred debatt i en demokratisk stat. Men någon sådan har vi inte märkt. Det är så mycket mer angeläget som många seriösa forskare menar att lagen bygger på ett avgörande misstag. De hävdar:

1. Koldioxidens verkan på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas.

2. Koldioxid är växternas viktigaste näring och därmed livets förutsättning.

3. Utsläppen är gynnsamma. Öknarna har minskat och skördarna ökat.

4. Solen tycks vara klimatets viktigaste drivkraft. Den aviserar nu några kallare decennier.

Klimatlagen baseras på klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Denna påstås ha stöd av 97 procent av världens klimatforskare med referens till olika enkäter och studier. Dessa har alla varit så oprofessionella att de vid granskning endast betytt mellan 3 promille och 4 procent.

IPCC är ett mellanstatligt organ mellan FN:s nationer och styrs av politiker och funktionärer, oftast utan vetenskaplig kompetens. IPCC har på sina 28 år inte med faktiska mätningar kunnat bevisa hypotesen om mänsklig klimatpåverkan.

Inför risken att klimatet faktiskt kan bli kallare, är det oklokt att bekämpa en påstådd uppvärmning utan att undersöka fakta. USA:s kongress informerade sig i en "hearing" med fyra berömda klimatforskare den 29 mars. Så bör också den svenska riksdagen göra. Därför föreslår vi att den kallar till en öppen konferens, där ovan nämnda punkter redovisas. Denna bör naturligtvis hållas innan beslut om lagen skall fattas.