Debatt I Sverige finns cirka 39 000 mil kust och stränder, vilket motsvarar ungefär tio varv runt jorden. Moderaterna har länge drivit på för att det ska bli enklare att bygga nära vatten. Det är därför välkommet att Socialdemokraterna nu verkar inse att det hårda strandskyddet är ett problem. Men det räcker inte.

När riksdagen i februari 2017 röstade om en reformering av strandskyddet röstade S tillsammans med V och MP emot. En riksdagsmajoritet med Alliansen i spetsen röstade dock för och sedan dess har det legat på regeringens bord att agera i frågan. Det har alltså funnits alla möjligheter för regeringen att göra något åt strandskyddet, som många landsbygdskommuner upplever som ett stort problem.

Det som Socialdemokraterna nu presenterar kan knappast räknas som ett förslag och kommer inte göra någon skillnad. Speciellt inte om inte hela regeringen är med på tåget.

Vi vill reformera strandskyddet i grunden. Huvudregeln ska vara att det alltid är tillåtet att bygga. Kommunerna ska sedan kunna peka ut platser där strandskyddet behövs som mest.

Möjligheten att bygga vattennära är avgörande för många små och medelstora kommuners tillväxt. Strandskyddet gäller 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Skyddet kan på vissa ställen uppgå till hela 300 meter. På dessa platser får markägare inte bygga nytt eller utöka sin privata zon eller tomtmark utan dispens. Det är ett stort problem för attraktionskraften på landsbygden, för markägare och även för bostadsbyggandet i stort.

Strandskyddet finns till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. Naturligtvis är dessa intressen värda att skydda även i framtiden. Det är vår uppgift som politiker att se till att lagstiftning och regler värnar både människor, djur och natur samtidigt. Det måste finnas en bättre balans.

Vi välkomnar att S vill göra någonting åt strandskyddet. Men det räcker inte. För att kunna göra skillnad måste man kunna presentera hur. Då kan vi på riktigt skapa levande landsbygd runt om i Sverige.