Verkligheterna gör sig sällan särskilt starkt påminda i hetsiga valrörelser. Skolan är tyvärr ett praktexempel på detta. Ingen tycks vara intresserad av att på allvar samla ihop sig för att ta tag i de akuta och strukturella problem som skolan har. Kunskapsresultaten i grundskolan är historiskt svaga. Behörigheten till gymnasieskolan är på historiskt låga nivåer. Försörjningen av legitimerade och behöriga lärare har aldrig varit så dålig som nu. Antagningskraven till lärarutbildningen är närmast obefintliga.

Ändå - eller kanske just därför - fylls inte platserna och avhoppen är stora. Så ser det ut. Men ingen tycks bry sig. Högern gör utspel om att stoppa/förbjuda skolor som är religiösa. Vänstern gör utspel om att stoppa/förbjuda skolor som går med vinst. Alltmedan barn och ungdomar ute i de grundskolor där kunskaper och framtidstron blir allt sämre knappt kan räkna med att ens varannan av deras lärare är behöriga. Och värre lär det bli. Ledtiderna är nämligen långa i skolan. Effekterna av att 20- 25000 elever per år puttas ut i obehörighet påverkar samhället långsiktigt och strukturellt. Riskerna för ökande sociala spänningar, sjunkande produktivitet, sämre tillväxt och försämrad välfärdsfinansiering är uppenbara.

Jag är inte den som larmar och står i. Men här har vi något som liknar en ödesfråga för det generella välfärdssamhället så som vi har lärt oss känna det. Problemen är inte på något sätt olösliga. Stora delar av skolan är frisk och sund och högpresterande. Men problemen växer i skydd av tystnad och ignorans.

Jag vet inte vad som måste till för att skolan på allvar ska ställas mitt i byn?

Lärarnas riksförbund kanske borde överväga att varsla om strejk? Tanken är inte orimlig. Lärarnas utbildningsinstitutioner, legitimationer, löner, samhällsstatus och arbetsmiljö är intimt sammanbundna med skolans strukturella problem. Allt hänger ihop med allt. En betydande del av den svenska samhällsmodellen har byggts av fackföreningar som tar samhällsansvar utöver de strikt egna angelägenheterna. Nu finns chansen för Lärarnas riksförbund - gärna också Lärarförbundet - att ta en rejäl dos samhällsansvar. Varsla om strejk!