Debatt I slutet av förra året presenterade Försvarsberedningen en rapport som bekräftar det som under en längre tid varit Kristdemokraternas hållning: ”Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Uttalandet sker mot bakgrund av en oroväckande utveckling i omvärlden. Rysslands ökade aggressivitet ses på Krim, i östra Ukraina och i deras kraftiga upprustningsprogram. Sverige måste höja tröskeln för ett angrep i händelse av oroligheter i Östersjöområdet.

Kristdemokraternas uppfattning är att Sveriges försvarsmakt inte kan möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Försvaret ska leva upp till ambitionen att ”kunna möta väpnat angrepp mot Sverige” och därmed verka avskräckande.

I dag har försvaret brist på soldater, befäl, vapensystem och inte minst pengar. Därför vill Kristdemokraterna fördubbla försvarsanslagen så att vi stegvis når 2-procentsmålet. Detta är regeringen helt emot. Pengar är nödvändigt, men inte nog. Det måste finnas en plan för hur de ska spenderas. Därför har Kristdemokraterna presenterat ett antal mål för försvaret 2030:

• Armén ska mer än fördubblas. Dagens två brigader ska bli fem. Utöver detta ska stridsgrupperna för Stockholm och Gotland förstärkas.

• Antalet värnpliktiga ska öka till 12 000 per år. Det är en tredubbling jämfört med dagens 4000.

• Flottan ska tillföras ytterligare 6 stridsfartyg för att kunna verka på både öst- och västkusten samtidigt. Dessutom ska antalet ubåtar utökas till totalt 8 stycken för att säkerställa att minst 4-5 ubåtar kan vara till sjöss samtidigt.

• Flygvapnet ska bibehållas på minst nuvarande nivå med cirka 100 flygplan. I stället för att skrota alla dagens JAS Gripen-plan, bör vi behålla minst 40 samtidigt som vi bygger 60 nya. Flygvapnets basorganisation tredubblas för att säkerställa att flygstridskrafterna kan kraftsamlas till olika delar av landet men också för att flygplanen ska kunna spridas för att undgå att bli utslagna på marken.

• Sverige ska gå med i Nato.

Försvarsmakten gör redan idag ett enastående arbete. Men den behöver förstärkas rejält för att klara sitt uppdrag under kommande år. Den trygghet medborgarna kan kräva i sitt dagliga liv, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose behovet av såväl inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.