Med anledning av den debatt som nyheten om att det finns många förskolor i Sverige, där barnen lär sig lite eller ingen svenska under sin skoldag skapat, uttalar sig skolkommunalrådet i Norrköping Olle Johansson (S) i en artikel i Folkbladet från den 4 juni. Olle Johansson medger att “... det finns en viss problematik".

Replik till Olle Johansson som uttalar sig i artikeln “Pedagogers roll viktig för svenska”.

Olle Johansson säger också att det är prioriterat att lära sig svenska. Däremot förklarar han inte på vilket sätt, utan säger att det är pedagogernas ansvar. Olle Johansson menar att alla pedagoger fått lära sig ett språkutvecklande arbetssätt (SOL) men menar också att elevernas modersmål är viktigt för dem. Det kan så vara, men på vilket sätt är det viktigt i den svenska skolan? Och är det modersmålet som

ska talas när man inte, från kommunens håll, lyckas skapa en miljö där svenska är det dominerande språket?

Allt verkar tämligen oklart i Olles värld. Plötsligt säger han att det viktiga är att eleverna kan 5000 - 6000 ord när de börjar skolan, men att dessa ord lika gärna kan vara arabiska som svenska. Det är ju bättre att kunna arabiska än inget språk alls!

Vad jag inte blir klok på är hur Olle tänker sig att dessa barn, som bara talar arabiska, ska klara en skolgång i en svensk skola med svenska kursplaner, svenska lärare och svenska kompisar om de inte kan ett ord svenska?

Oavsett om Olle Johansson läst den senaste forskningen eller inte borde väl ändå ordföranden i Utbildningsnämnden ha någon strategi för hur vi ska få alla barn att tala svenska i Norrköpings skolor?