Widar Lars Stjernkvist (S) är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. På fredagen kallade han till pressträff för att lämna ett antal förslag till hur Norrköping ska få en "Trygg kunskapsskola." Det är ett djärvt grepp av Stjernkvist. Grundskolan är nämligen lite av ett sorgebarn i Norrköping. Självklart finns det skolor som levererar kunskaper och gymnasiebehörigheter på höga nivåer också i Norrköping. Helheten dras dock ner av en grupp halvbra skolor och några riktigt dåliga skolor. Skolresultaten har stötts och blötts år ut och år in utan att det hänt särskilt mycket. Satsningar som gjorts har många gånger överflyglats och motverkats av de problem som drabbat många skolor genom den omfattande invandringen från skolovana länder.

Enligt Stjernkvist finns det nu en svag trend till förbättringar genom hela skolsystemet. Det är denna trend som S nu vill förstärka och förlänga genom en rad förslag. En bärande del i förslaget är att "det ska löna sig att anstränga sig mer och att arbeta för ett rättvisare Norrköping." Kommunen ska styra de viktigaste resurser man har - kunniga och erfarna och engagerade lärare och rektorer - till skolorna med störst problem. Det ska tas upp förhandlingar med facken om rejäla lönepåslag för de som tar på sig extra ansvar för kunskap och rättvisa. Det är bra. Förslagen är ännu lite fluffiga. Jag ser dem mer som en viljeyttring i valets sista vecka. För att binda sig vid masten lovar S och Stjernkvist att det senast inom fyra år ska vara minst 90 procent av eleverna som ska ha godkända betyg från grundskolan. Det är ett löfte som inte går att springa ifrån.

Kommunerna ansvarar för huvuddelen av välfärdens verksamheter. Generellt kan vi säga att de partier/politiker som får fler röster lokalt än i riket har ett högt förtroende i välfärdsfrågor. De borgerliga gjorde ett gästspel 1991-1994 men annars har det varit S - på senare år i lite olika konstellationer - som har regerat i Norrköping allt sedan rösträtten blev allmän och lika för snart 100 år sedan. Socialdemokraterna i Norrköping har således ett högt välfärdsförtroende.

Det är bra att Stjernkvist nu vågar sätta det förtroendet på spel genom att visa vilja att på allvar få upp kunskaperna och rättvisan i skolan.