Debatt Skatteverket hindrar domstolar att ta del av knallarnas överklaganden!

En knalle som får ett beslut från Skatteverket att betala en kontrollavgift har rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, men knallen skall sända överklagandet till Skatteverket.

När Skatteverket får överklaganden händer det anmärkningsvärda att en del överklaganden undanröjs i stället för att sändas till domstolen.

Rättssäkerheten kan ifrågasättas då Skatteverket kan ångra sig och undanröja sina egna beslut när det överklagas till förvaltningsrätten. Beslut tagna på tvivelaktiga grunder gör att den som inte behärskar den snåriga djungel av regler och tolkningar av lagen betalar utan att överklaga, att anlita en advokat kan blir dyrare än avgiften. Skatteverket kan således uppge, citat ”det är sällan SKV förlorar i domstolen”, men har i skrivandets stund inte svarat på frågan hur många överklaganden som undanröjts sedan kassaregisterlagen började gälla för torg och marknadshandeln.