Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD)  säger till Folkbladet  (25/10) att det som SD ”rabblade” om Arbetsmarknadskontoret (AVK) och bistånd vid kommunfullmäktige (21/10) var historia och att det fanns detaljer som hon ”inte ställer upp på”. Vid kommunfullmäktiges debatt framgick inte så tydligt alls, vad det var som Eva-Britt S inte ställer upp på?  Och vi kan inte undgå att fråga: Varför just nu? Varför väntade Kvartetten i fem år med att påbörja reformen inom AVK?

För att något ska vara historia krävs det att man har lämnat det bakom sig. I detta fall handlar det (antar vi?) om kontorets nuvarande arbetssätt, styrning och organisering. Människor har passiviserats in i långvarigt bidragsberoende. Konsekvensen är att Norrköpings kommun årligen betalar ut 230 miljoner i försörjningsstöd, vilket är 108 miljoner över rikssnittet.

Av artikeln får man intrycket att Eva-Britt Sjöberg har förstått att arbetssättet måste förändras, dock brister det i förståelsen om i vilken omfattning den här förändringen behöver göras. SD vill inte göra någon ”light” modell av Trelleborgsmodellen, som inte kommer att fungera, utan vi vill på riktigt frigöra resurser (tid) för handläggarna så att de kan arbeta med att stötta och motivera den sökande till egen försörjning. Det är frigörandet av tid som saknas i Eva-Britts framställning och det är frigörandet av tid som är avgörande om handläggaren ska kunna lämna det administrativa arbetet så att de kan börja träffa sina klienter regelbundet och upprätta en arbetsmarknadsplanering.

Norrköpings kommun står inför en svår ekonomisk situation, det är då provocerande att ta del av informationen att AVK med Eva-Britt i spetsen ska utveckla en ”Norrköpingsmodell” själva. Ni slösar med skattebetalarnas pengar, och det är inte god ekonomisk hushållning. Norrköpings medborgare förtjänar bättre – så släpp prestigen och inför den beprövade samt prisbelönta Trelleborgsmodellen fullt ut.