Ekonomi Det Dublinbaserade flygbolaget Ryanair redovisar en vinst på 1,45 miljarder euro för räkenskapsåret som avslutades i mars. Det är ett vinstlyft på 10 procent och den högsta årsvinst bolaget hittills uppnått.

För det räkenskapsår som inleddes i april räknar Ryanair med en vinst på 1,25–1,35 miljarder euro, vilket var mindre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat på en prognos på 1,37 miljarder euro.

Antalet passagerare beräknas av Ryanair öka 7 procent till 139 miljoner i år, men högre personalkostnader och högre oljepriser trycker ned lönsamheten.

"Bokningsläget är starkt men prisutvecklingen är svag", skriver koncernchefen Michael O'Leary i en kommentar.